redpossum

all background pictures are credited to the original owners

Grid View
List View
Reposts
 • redpossum 112w

  a part of you

  a part of you
  still occupies my mind.
  it opens and closes
  and becomes unconfined.

  with a mere flash of memory
  that suddenly unwinds;
  my stillness crumbles,
  to the ground it grinds.

  a part of you
  still blurs my mind.
  i want to keep you eternally
  but now, i must leave you behind.

  ©redpossum

 • redpossum 114w

  catharsis

  enchant me with your kiss
  with those intoxicating lips.
  entice me with your eyes,
  stares that dared to lie.

  latch me once more
  to the soul that i've enamoured.
  clamouring the love that i have lost;
  but to retrieve it at what cost?

  defy everything, my heart shouts;
  cast away all the shadows of doubts.
  release all the hurt inside
  and pray — until all the pain subsides.

  ©redpossum

 • redpossum 114w

  re-bleed

  tempt my heart,
  i invoke you.
  i'll fall again
  like a fool.

  i don't care,
  if again i bleed.
  just to be with you,
  my precious dear.

  ©redpossum

 • redpossum 116w

  halika/paalam

  halika,
  lumapit ka.
  hagkan ako ng mahigpit
  kahit sa huling sandali.

  dam'hin mo
  ang init ng aking pag-ibig
  kahit sa ilap na sulok
  ng aking panaginip.

  halika,
  titigan ang aking mga mata.
  silayan muli
  ang ating masasayang alaala.

  na minsang nagbigay
  sa atin ng lubos na ligaya;
  na ngayo'y unti-unting naglalaho,
  umaagos kasabay ng mga luha.

  paalam,
  sa pagibig ng nakaraan;
  sa pagmamahal na ipinatikim
  at ipinadama ng walang alinlangan.

  sana'y muling umusbong
  ang pagibig na nalanta't kumupas;
  maging masaya
  sa ating bagong pagaalayan.

  ©redpossum

 • redpossum 117w

  traces

  traces of sparks
  floating in the sky;
  swirling, tumbling...
  unable to disperse,
  leaving my eye mystified.

  akin to the memories
  that is dwelling inside;
  whichever way i tried to uproot
  it clings, it holds... but maybe...
  that is the way i pray it would be left behind.

  ©redpossum

 • redpossum 118w

  impossible love

  i've tasted happiness
  through your lips;
  i've tasted kindness
  through your touch.

  i've been retracing
  your face again and again;
  clamoring your impression
  to stay longer than awhile.

  i've longed these
  memories to fade;
  swore to myself
  to leave all of these behind.

  but all i am is just a fool,
  who cannot let go
  of this unattainable
  and impossible love.

  ©redpossum

 • redpossum 121w

  time

  like the wind,
  time flies unannounced;
  holding it in your hands
  is as impossible as it gets.

  begging for it not to escape,
  it slips slowly;
  creeping away from you,
  painfully leaving you obtunded.

  ©redpossum

 • redpossum 131w

  night rain

  the night shouts
  as the rain falls;
  the splashing noise
  mutes the sound
  of a breaking heart.

  my soul bleeds
  while you walk away;
  the steps you produced
  are like swords
  slowly piercing my being.

  smothered with pain,
  trembling in this falling rain;
  like a lifeless corpse
  laid down in thorns
  completely drowned in misery.

  ©redpossum

 • redpossum 131w

  mainit na gabi

  mainit ang gabi
  balisa at 'di mapakali;
  sa aking balikat,
  ulo mo'y nakahilig.

  dahan-dahang inilapit
  mga labi mong kaibig-ibig;
  tila nangungutya,
  nanunuksong sunggabin.

  dinikit papalapit,
  katawan ay ipinihit;
  tibok ng puso'y bumilis,
  tumagaktak ang pawis.

  'di malaman ang gagawin
  mga kalamna'y tumigas,
  unti-unting nagliliyab
  ang damdaming kinukubli.

  ika'y bumulong at nagsalita,
  marahang sinabi ang gustong mangyari;
  dam'hin mo ang kalangitan
  sa aking nagaalab na piling, o aking giliw.

  ©redpossum

 • redpossum 131w

  isang saglit

  pilit winawaglit
  ngunit patuloy sumisingit;
  sa kamalayang pagal,
  ika'y pumupuslit.

  tila walang katapusan
  at paulit-ulit;
  kisap-matang nakikita,
  mukhang kaakit-akit.

  sa pagpikit ng mata'y
  ako'y nananalagin;
  sana ika'y manatili
  kahit sa isang saglit.

  ©redpossum