• dark_shadezs 17w

  I wish god to be real,
  I wish god to be one,
  I wish god to be visible,
  I wish god to be friend,
  I wish god to be destroy,
  I wish god to be create,
  I wish god to be watch,
  I wish god to be hear,
  I wish god to be punish,
  I wish god to be reward,

  ---darkshadezs

  Read More

  .