• _eshanvi_ 28w

  Toh Ho Jaana Uske

  Sunna hai Koi Aur bhi Chahne laga hai Aapko,
  Agar koi Meri tarah Samajh sake Aapko,
  Meri tarah Pyaar kar sake Aapko,
  Meri Tarah Respect Kare Aapki,
  Meri tarah Har baar Smile Karwade Aapko,
  Meri Tarah Nibhale Rishta Pyaar se,
  Toh
  Toh Khushi Khushi Ho Jaana Uske.
  ©_eshanvi_