• rfaadar 60w

    Pata hai iss duniya se pareH Ek auR duniya hai jahan sb kuch thera hua hai..
    Bass wahan janai ko dil karta hai..