• lanzhan 29w

  LARAWANG KUPAS

  Sinasambit ng bawat pahina
  ang pait ng nilumang pagmamahal
  Pilit na nilalarawan ang mga matang
  puno ng pagsuyo
  Ang init ng palad na humahawi sa
  madilim na ulap
  Ang mga labi na maging ang hangin
  ay nais hagkan
  Dito sa lumang alaala na hindi
  napapagod sa paghihintay
  Paulit-ulit na pinipinta sa
  kaisipan na nauupos sa kalungkutan..

  ©lanzhan 10212020