• scribbledpassions 34w

    11:11

    ᴛɪᴍᴇ ᴀɴᴅ sᴇᴀsᴏɴ ᴡɪʟʟ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴀᴄᴄᴏʀᴅɪɴɢʟʏ ʙᴜᴛ ᴛʜᴇ ᴍᴇᴍᴏʀɪᴇs ᴡɪʟʟ glow ʟɪᴋᴇ ᴀ ᴍᴏᴏɴ.......��������

    Read More

    സമയവും കാലവും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകും എന്നാൽ ഓർമകൾ എന്നും നിലാ വത്തുദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ പോലെ എന്നും അങ്ങനെ പ്രശോഭിച്ചു നിൽക്കും
    ©vismaya