• nids_a 69w

    Wo darwaza KAASH ka jab kabhi khule

    Tum use SHIDDAT se band kr dena
    kyunki beete hue KAASH se AAJ ka bhalaa hota nahi

    ©nids_a