• fizanazish 45w

    Tum to humarai kabi thai hi nahi
    Hum bewajha tumhe apna smjhnai Ka gumaan kartai rahai
    ©fizanazish