• sadique_writes 80w

    Imtehaan

    Main imtehaan ke us kathin sawal sa hu,
    Jise padhte to sab hain lekin nazar andaz kar dete hain.
    ©sadique_writes