• leon_go 14w

    mene aaj kuch pedo ko jad se ukhadte dekha hai
    ye wahi ped hai jinki log ek samay ibadat kiya karte the

    ©leon