• muskaan_shaikh 33w

    Tum badley nahi ,
    Bas ab apne nahi .