• _nikitak 60w

  Burayiyan '
  # vahi krte
  Hai #
  Mere yaro jo
  Hmari brabri #
  Nahi kr skte ..?
  ©_nikitak