• sumansardar101 40w

    Budooo��

    Read More

    I...

    School time m ek pen kho jaane pr ushe dhhundte rahte or tu hi Bata tujhe khokar hum kaise shant rah jaaye.......
    ©sumansardar101