• dou9me 17w

    Yuhi gujarta chala gaya kaarvaan bhi..

    Wo bhi ajnabi rehe aur hum bhi..

    Magar sath rehe..
    ┬ędou9me