• manjunatharadhya 14w

  ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತರೆ
  ಗಟ್ಟಿ ಮನದಿ ನನ್ನಲಿ
  ಸುಟ್ಟ ನೋವುಗಳ
  ಪುಟ್ಟ ಹೃದಯದಿ
  ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಹುಡುಗಿ ನೆನಪು..

  ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಸಗೆ
  ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡದೆ
  ಜುಟ್ಟು ಇರದ ಬಾಳಲಿ
  ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ನಡುವೆ ನಾವು
  ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಬಾಳಿ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ..

  ಕಷ್ಟ ಸುಖದಿ
  ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು
  ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ
  ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದರು
  ಫಸ್ಟು ಹೇಳುವೆನು ಕನ್ನಡಿಗನೆಂದು..
  #ಅನ್ಸಿದ್ದು #ಗೀಚಿದ್ದು
  ©manjunatharadhya