• r_rehmanii 6w

    Zakham taza ho to ruk ruk ke kasak hoti hai
    Yaad gahri ho to tham tham ke karar aata hai
    ©Rubinarehmani