• umamhasan 169w

    "Mohabbat khud se karo
    Unse nahin",

    Yeh woh chha hai jo tum unko bata nahin sakte...

    -Umam Hasan...