• sahilsaini 49w

    Sinu

    Chhod k jana hai to jao roka kisne hai,
    Mahobbat tumhari bhi to hai tumhai toka kisne hai

    Hidden Feelings ❤️