• inkedword_ 14w

    2021 ka gyaan
    The truth of life is
    Insaan paida hota hain-Fir mar jata hain
    Uss paida aur marne ke bich main woh joh karta aur kaisa karta hai woh आवश्यक hain