• ady_words 39w

    Yeh waqt kaise kaise pal
    dikhata hai,

    Ek din me koi kaise kisi ko
    bhul jaata hai..
    -ady_words