• its_ayushya_ 10w

    Kheraat

    Loag Akasar Kheraat Ko Izzat Samjlete Hai...
    Aur Batne Walo Ko Na Samjh
    ©its_ayushya_