• dhyanvichauhan 7w

    Ghalib hote toh in jhumkho ko dekh ke kehte inhe penhe tum nikalti ho ...
    Toh yu'n hota hai ...
    Sara seher kurban hota hai ...
    ©dhyanvichauhan