• mia_yham_ 20w

  ENGLISH TRANSLATION:
  Life is like water in a river that never stops flowing,
  We can't just live and stay in one place,
  Because life flows freely, the world revolves,
  Everything will pass away and fade as well as man,
  Someday, we can only be seen in the picture and in the memories.

  — Mia Palencia


  ©️ "Life is short, live it to the fullest"


  #poetry #water #flow #pictures #memories #life #filipino #filipinowriter #filipinopoet #writersnetwork #writersbay #mirakee #miraquill #mirakeeworld #pod

  Read More

  Agos ng Buhay

  Ang buhay ay tila tubig sa ilog na ang pag-agos ay 'di humihinto,
  Hindi tayo maaaring maniraha't manatili lamang sa iisang tagpo,
  'Pagkat ang buhay ay malayang dumadaloy, umiinog ang mundo,
  Ang mga bagay ay lilipas ganoon din ang tao, makikita na lamang sa litrato.

  ©mia_yham_