• umamhasan 173w

    Tum kehte ho ki tum mohabbat nahin karte,
    Phir tum yeh kehte kyun ho ki tum mohabbat nahin krte...


    -UmamHasan...