• sasha_the_moon 11w

    Ek Tanha Dil hi karoron Dilon ko khush kar sakta hai
    Aur uska Tanha safar karoron ko saath lekar chalta hai!!
    #Dedicated to the Host of #digitalgandhi.team