• untold_answers 124w

    Bhikhra jharhu

    Bhikhre Jharhu Se Tutte Kaanch Ko Uthane Ki Namuraad Koshish Kri Hai Kbhi?

    Jwaab Han Ya Nah Me Nahi dena!
    ©untold_answers