• ayushiyadav 61w

  Sisaaa

  Sacha dost hai........
  Duhko ka Shati hai......
  Rota dehk royega.....
  Hasta dehk hasega....
  Pr kabhi kissii se kuch na khahega.....
  ©ayushiyadav