• sanamika710 49w

    Ek aanshu bhi girta hai to log hazaar sawaal puchhte hai,

    Aye bachpan tu laut aa mujhe khulke ronaa hai.

    ©sanamika710