• dhyanvichauhan 7w

  Nahi tha jo kabhi ....
  Mukammal ho gaya..
  Tha jo ankho mein kabhi ...
  Justajoo mein ...
  Pal mein hi mera ho gaya..
  Aadhasa ..vadasa tha jo ..
  Mukammal ho gaya..
  ©dhyanvichauhan