• dnfd009 35w

  Samndar

  Mai bhi nasamz is zamaane ka
  Kar raha hu safar kashti ka
  Dekh raha hu lahar
  Mere basti me chipe hue
  Samandar ka

  ©dnfd009