• vishnu_ashin 69w

  ഒരുവേള നിന്മുഖം ചുവന്നതില്ല
  അതുപോലുള്ളം പിന്നെ തുടിച്ചുമില്ല
  നേരിനായ് തേടുന്ന
  ഹൃദയങ്ങളുണ്ട് മണ്ണിതിൽ
  പതിയെ വേവുന്നൊരെൻ
  കാല്പാടുകൾ പോലവ നീറുന്നുവോ...
  അറിയുന്ന പുൽനാമ്പുകൾ നനച്ചു
  ചൂടിനെ തണുപ്പിച്ചവൾ
  ആതിഥേയയായ് ഉള്ളം നിറച്ചവൾ
  ചേർന്നിരുന്നു നിൻ ഇതളുകളിൽ
  മുറിപ്പെടാത്തൊരു തണ്ടിനാൽ
  ചേർത്തുവച്ച സ്നേഹവും...

  ©vishnu_ashin

  Read More

  തിരിച്ചറിവുകൾ

  ©vishnu_ashin