• zubby_dz_ 60w

    Sach

    Sach ke liye karib jane ki jarurat hoti hai,
    Dur se to kante bhi gulab lagte hai
    ©zubby_dz_