• ashash28 60w

    #unlock1

    Dekh Bhai
    Modi ji ne toh ab sabko unke haal par chor diya #unlock 1 karke.
    Ab toh is ajadi se bhi darr hai.