• waraftagi 83w

    Fark shayad nazariye ka hi hota hai..
    Warna cheez to Mohobbat ek hi hai,
    Jo sabko hota hai.

    ©Waraftagi