#unconditional

1072 posts
 • dreamwriter_kiki 1w

  #unconditional��♥️��excitement...����

  Read More

  ...

  என்னை அறியாமல் ஏதோ
  எனக்குள் ஒரு உற்சாகம்...
  உன் அருகில் இருக்கும்
  போது மட்டும் என்னவனே...!  ©dreamwriter_kiki

 • dreamwriter_kiki 1w

  #unconditional♥️understanding♥️

  Read More

  புரிதல்...❣️

  நம் கோபத்தை கூட புரிந்துக்கொண்டு
  நமக்காக வாழும் உறவுகள்
  கிடைப்பதெல்லம் வரம் தான்...!


  ©dreamwriter_kiki

 • samael_eitr539 1w

  Limitless

  Dancing in the moonlight as my soul forgets all of my troubles, lost in this bliss I called a dream only to start over once agian, a repeating pattern lost among the labyrinth thoughts,
  Your mind an endless corridor of doubt.

  It seems simple to agree with many strangers as these false answers to the arisen questions lie about what this state of mind truly is, even though they are pleasent to know and continue this dream, the more I listen the deeper I fall into the abyss of failure.

  Why continue to do for others in kindness and generosity when I know they will never return unto me the same curtsy, as they know I do things in good faith and never expect back, unconditionally.

  They abuse it continuesly, and in the end I am left with nothing, but anger and frustration.

  So I hold back my temper and bite my tongue once more, and use it to assist me carry on with my life tasks, Infinite.
  ©samael_eitr539

 • tanushree18 3w

  Soul ❣️

  Loving you is my duty
  And making that special
  Is your responsibility...
  ©tanushree18

 • baawari_chorii 4w

  Love is not rare
  But unconditional is....
  ©baawari_chorii

 • dilsewrite 7w

  Mitrata

  Mitrata divas..doston se har bat boli jaskati h, har chiz banti jaskati h,har dukh sukh ...ka sathi wo Banjata h. Or kab wo meri "Ma" se "Mitra" banti gyi ye ehsas ab samay ke sath hotajata h.
  ©dilsewrite

 • iamsatyajitrout 9w

  #mirakee #love #life #unconditional #love

  Teri bewafai ki angaron me lipti huyi chita hai meri...
  Hum aise aag na ban te agar tu ho jaati humari...
  Jhuthe waade kasmon se pare...
  Hum toh aj bhi tujhe bepanah mohabbat krte hain...
  Ush rab se bas itna waada krte hain...
  Kabhi bhul na paayoge aise yaad dein apko humari...

  Read More

  Ash

  तेरी बेवफाई की अंगारों में लिपटी हुयी चिता है मेरी...
  हम ऎसे आग ना बन ते अगर तू हो जाती हमारी...
  झूठे वादे कसमों से परे...
  हम तो आज भी तुझे बेपनाह मोहब्बत करते हैं...
  उस रब से बस इतना वादा करते हैं...
  कभी भूल ना पाओगे ऎसे याद दें आपको हमारी...
  ©iamsatyajitrout

 • saliniwrites 9w

  It's never incomplete,
  if it was not unconditional once.  ©saliniwrites

 • ashlekhabharali 10w

  @miraquill@writersnetwork@writersbay
  #unconditional love
  Just an imaginary piece..�� Not related to real life��

  Read More

  What do I name this?

  Why do I still try to find you in the lyrics of my favourite songs? I hope you remember those days when we silently knitted our feelings for each other through songs... You know,an unknown feeling of lostness surrounds me...As if,all I wanna do is find the you I imagined..Those days, were my favourite you know? The days when I used to be mad just when I found something new about you... Maybe a thousand starry midnights went when I just thought about you...One name, but a million emotions!... Your name caused rain and thunders and pleasant feelings all at the same time! With each passing day, you used to colour my sky!

  Your name made me happy all the time.. After talking a few words via digital mediums,I lost myself everyday in a wonderland.. and realized how amazing someone can be! Your humble talks, and the way you expressed your thoughts like an introvert,kind of atrracted me... Monotonous days were filled with colours just with a simple text of yours...be it a simple thanks for sharing notes, doesn't matter.. but it made my day... Unknowingly, I made you the only person I would ever want!... Without seeing and meeting you even once, I fell for you... but my heart was super happy to just love you.... silently....

  I wished I could express my feelings for you... but that never happened.. and it won't...Cruel time takes with it all the moments... and ours was no exception..My tender poetries written for you... still lie hidden in the drawers... with some pleasant long lost fragrances..

  It hit me hard, when I found out, you are not what I imagined to be...I went crazy searching for the one in my imaginations... Can just imaginations cause love?.. then what were those pleasant long silences?... But the harsh reality is,my favourite person, and his characteristics,those magical innocent eyes, don't exist in real at all !

  My love story is endowed with dried rose petals... still craving for some water to quench it's thirst... Maybe, it is better in the absence of water, for it reminds me how much I truly loved you, without expecting your love in return... Even imaginations can make someone so closed to the heart,that some memories, no matter big or small, remains forever in the heart... And dear, the memories with you, were pleasant ones... so why won't I cherish?... You can suck all the nectar from my garden of roses, take away it's fragrance, and leave to me, the thorns and dried petals.. So what? I will still cherish you!... For you were my one and only, exceptionally exceptional one!

  ©ashlekhabharali
  Friday 9 July 2021

 • shreyansheeyadav67 11w

  Girls first hero, love #daddy #dadda #papa #love #protector #unconditional #love #parents ❤����❤❤❣️

  Read More

  Dadda

  I wanna hold your hand to travel together ✈️️ ,
  On the way of my entity,
  I never want to go away from you
  The love ❤between you and me have no parameters
  I always wanna stay in warmth of your arm's, with you hugging me tightly as a baby ,i have no other craving.
  Your impartial sacrifices and intense struggles , bring pride in my eyes
  You are my almighty, my inspiration, my love
  Where I can go without you dadda
  No matter where I walk
  No matter which road I choose
  I comeback to you
  I admire to Lord be your daughter in every birth.


  ©shreyansheeyadav67

 • its_me_luki 11w

  #loving isn't always easy. And I'm not sure if #unconditional love does exist. As we always want something in return, their #love and #affection for example. Or at least their #time.

  #mirakee #writersnetwork #mirakeewriters #love #affection #unconditonal #valuable #time

  Read More

  Don't worry
  I will never treat you as the way you treat me ❤
  I will always be here, whenever you need baby ❤
  And thank you for not always being here, you teach me how to struggle alone

  ©its_me_luki

 • mia_yham_ 12w

  PARALLEL WORLDS

  My world seems to be near at nightfall,
  Yours is already at dawn.
  When midnight strikes in your stead,
  The sun shines and smiles at me showering grace.
  While the autumn's near to come here,
  Flowers springing beauty is already on your way.
  But even if our worlds are parallel from each other,
  Remember that I'll still love you now and forever.

  ©mia_yham_

 • tushar___ 12w

  Broke my soul... Twisted it such way.... That i stopped breathing.

  ©tushar___

 • shivangij 12w

  Silent Love

  Love like silence is sometimes too comforting, Especially when you have been subject to chaotic wars in past going on

  The relief from those voices and faces in past coming,
  Which feels and continues to hurt you and hollow you deep down

  You know these words turn into war of emotions crumbling,
  Wants to break this chain or trying to get rid off anyway upon

  But these words just right into your head fighting with heart going,
  It eventually affects your self as you cling on

  Just hook yourself and make yourself a free tag,
  For others even ones who ripped you in past within

  These people hurt you and the one who causes it going,
  Comes up again and ripp you off like hell within

  Making you worst than you ever thought it going,
  Just value yourself and stop going to them on

  Just feel nothing about them when sometime special come along,
  And values you of who you are within

  Feeling that soft side of love unknown to you going,
  Inside you and let it be silent instead of waking upon

  You feel like world if that person is imaginary to you be comforting,
  With the silence of love you have for him within

  Cause you know that love is going,
  To show eventually later on

  To that person in terms of disguise going,
  Inside you as you without contacting person even

  You protect, look for his good and do what you can be doing,
  For that person in the silence of letting known

  Cause actions speaks louder than words as we see going,
  To live on and so silence in love is precious to have on.
  ©shivangij

 • wakeupwise 12w

  It doesn't take much to Love selflessly.

  Just your entire Lifetime and every day of it.


  ©wakeupwise

 • tjfoxx 13w

  A Father's Love

  No act too indefensible,
  No words to reprehensible,
  All things are repentable,
  For a father's love is unconditional.

  ©tjfoxx

 • harsh77 13w

  DAD

  What to write about Dad?
  There's million of things i can't express in words
  I'll try,

  Dad means,
  A cold shadow in summer
  Dad means,
  Soft Rays of sun in winter
  Dad means,
  The one who dont let you cry
  Dad means,
  The who don't know how to cry?
  Dad means,
  Who yeld you on your mistakes
  Dad means,
  Who hug you on your achievements
  Dad means,
  Who rush in the morning in this world for work
  Dad means,
  Who don't eat their own food he fed his family first
  Dad means,
  The cactus flower in the dessert
  Who looks very hard from outside
  But inside he is blossom of flowers
  He work had for their love one's
  I know one day I've to face this all
  I know that's why he's very strict and as same he's very polite to me,
  Because he knows one day I'll be a Dad❤️
  Thank you so much Dad for everything
  I love you so much
  Happy father's day

  "These all things will be known to you when you will be in his shoes"

  ©harsh77

 • tushar___ 13w

  .

 • unblossomedyet 14w

  UNCONDITIONAL ...

  The setting sun silently smiles at the moon daily, welcoming her to rule the night.
  He loves her so much , that he dies every night, for her to breathe and to be loved...


  ©unblossomedyet

 • khamosh_alfaazz 14w

  LOVING someone don't
  need any
  REASON..
  It Doesn't Matter The
  Age Gap..
  Doesn't Matter How She/He
  Looks..
  Doesn't Matter The Way She/He
  Move Or Speak..
  Doesn't Matter What Other
  People Say..
  What Matters Is..
  How Do You LOVE Each Other.
  How Do You NEED Each Other
  And
  How HAPPY You Are When
  You're Together..
  that's LOVE..
  NO REASON,
  NO DEFINITION And
  Definitely
  NO END!...