#just

1702 posts
 • k_a_r_l_a 14w

  അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ചാച്ചന്റെ കൂടെ കവലവരെ പോയി, അന്തോണിയെ കാണാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹമാണോ അതോ അന്തോണിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് മുതൽ ഉള്ള ജിജ്ഞാസയാണോ എന്നറിയില്ല കവല എത്തിയതും കണ്ണ് ആദ്യം പോയത് രൂപകൂട്ടിനുയടുത്തേക്കുയാണ്.
  ആൾ അവിടെയിരിപ്പുണ്ട്. വലിയ സംസാരമാണ്, എപ്പോഴും സംസാരമാണ്. ആരോടാണ് എന്ന് മാത്രം അറിയില്ല.

  ഒരു സുഖിയനും വാങ്ങി തന്ന് പള്ളിവരെ പോയേച്ചും വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ചാച്ചൻ എന്നെ ജോസ്സുകുട്ടീടെ പീടികയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തി.
  ചാച്ചൻ പോയതക്കം നോക്കി ഞാൻ അന്തോണിയുടെ അടുത്തേക് നടന്നു.

  "ആരോടാ ഈ സംസാരിക്കുന്നെ?", ഞാൻ ചോദിച്ചു.
  അന്തോണി എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് ആരോടെന്നില്ലാതെ പിന്നെയും സംസാരം തുടർന്നു.
  ഞാൻ കയ്യിലിരുന്ന സുഖിയൻ അന്തോണിക്കു കൊടുത്ത് അയാൾ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടുനിന്നു.

  അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന ഭ്രാന്തിന്റെ അർത്ഥമോ അതിന്റെ നിർവചനങ്ങളോ ഞാൻ അയാളുടെ കണ്ണിൽ കണ്ടില്ല. ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണിലേക്കും ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ചുനോക്കി അന്തോണിയുടെ കണ്ണിലുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേക തിളക്കം മറ്റൊരു മനുഷ്യനിലും ഞാൻ കണ്ടില്ല.
  നോക്കി നോക്കി വന്നപ്പോൾ ആണ് പുണ്യാളന്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഒന്നു നോക്കിയത്. അത്ഭുതം, പുണ്യാളനും ഉണ്ട് അതേ തിളക്കം.
  ഇനിയിപ്പോ പുണ്യാളന് ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ? എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ചാച്ചൻ വരുന്നത് കണ്ടത്.

  " ഞാൻ നാളെ വരാം,അന്തോണിച്ചാ ".
  എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോസ്സുട്ടിയുടെ പീടികയിലേക്ക് ഓടി ചെന്ന് ഇരുന്നു.


  (തുടരും )......

  #malayalam
  #be a listener to the ppl around you��‍♂️��
  #loneliness is dangerous too��
  #just attempts

  Read More

  ഒരിടത്ത് ഒരു കേൾവികാരനെ തേടി -3
  ©k_a_r_l_a

 • jbhavika 14w

  Baarish# miraquill#yaadein#mulakate #just wrote it

  Read More

  Baarish

  Ye baarish ki boonde har baar kuch apne sath laati h ..

  Pichli baar unke sath mulakate laai thi


  Iss baar sirf unki yaadein

  ©jbhavika

 • madmans_diary 15w

  I don't need much. ,

  I just need three places to be

  In her memories

  In her heart

  In her life
  ©madmans_diary

 • laxmi27 15w

  #just like that��

  Read More

  From boiling water
  To adding sugar,
  Though I know how to land
  With a perfect cup of tea,
  I still prefer to be the alarm,
  That wakes my mother,
  With a ringtone,"Amma,Chai!!"

  To the world,
  I am a woman,
  Who neither cries nor
  Accepts defeat easily.
  Though I walk independently,
  With head held high,
  I still hold my father's hand,
  Everytime I cross a signal.


  Numbers two and ten,
  Married in the table of multiplication,
  And gave birth to my present age.
  Though I should be associated,
  With terms,'sensible' and 'matured',
  I still fight with my brother,
  For the last piece of chocolate,
  And the ownership rights,
  Over the remote control.

  Even when life takes you,
  On a rollercoaster ride,
  Something never changes!

  ©laxmi27

 • iamsatyajitrout 15w

  Left over

  You just left all your satisfactory things...

  Please don't...
  This is not so right...
  Check If you want to love me more...
  I could be yours...
  Forever yours...
  And you would be my better half...
  But you left..

  You just left all your satisfactory things...
  ©iamsatyajitrout

 • diaaaya 16w

  :#just a thought

  Read More

  Happiness

  When i am sad
  And when i feel i should give up on something
  I always think
  This is one life i have of this name
  I sure want enjoy it and feel it
  Be happy and go for it
  Because i never know will i be there
  Tomorrow
  And surely i want myself to me first priority of me
  Be selfish for my happiness
  Yet be kind to others
  And thats what make me happy
  Because i may not have tomorrow
  And surely dont want to regret anything
  I am ok with failure, rejection,hurts
  But not with regret
  I just want to be happpy
  ©diaaaya

 • _the_nightmare 17w

  #Temp��
  #the_nightmare��
  #justMood��
  #just wordplay
  For me it's an emotion,for mirakeen it just a lame��
  If you want to skip...Please ��������

  I'm a NIGHTMARE full of perfection
  Little bit imperfection ,Who cares !!
  Me is your imaginary Addiction
  We are not the same, We are different
  I know you don't like this reaction
  It just me and my Reflection
  World full of chaos
  Nights full of illusion
  Let me tell you briefly a story
  Me and my demons bitching slowly
  It felt like hitting them and you scream
  Let me down slowly , it gave you anxiety
  Attack made you breathless
  No addiction no restriction
  I'll take your soul in the hell
  No one is there for your protection
  All of earth and heaven fell victim to you
  You see your nightmare so much worse
  You pinch yourself to shake
  There is a whisper in your ear
  Monster under the bed
  Creature darker than the shape
  I threw in the first ocean of darkness
  And it came back in another dream
  "But you already awake"

  ---------------------------------------------------------------------------------

  The reward for suffering in silence
  Is more pain
  The consolidation prize for remaining
  Silent again
  Is to be spent
  And twice used
  To be mocked
  For bearing the abuse
  How sweet the demons whispers
  How loud the angels scream
  Me deluded self whispers
  This is only a dream

  @kri_k_sni ����

  Read More

  I'm A NIGHTMARE

 • miracle_with_pen 17w

  In the end every thing is just a memory!
  ©miracle_with_pen

 • soniakhicher355 17w

  #Just imagination ����������������������������

  Read More  भुला भी चुकी हूं सब कुछ......

  फिर भी पता नहीं क्यों????

  मेरी मन्नतों में सबसे पहला नाम

  तुम्हारा ही होता है।


  ©soniakhicher355

 • mrrajain 18w

  Old poem edited and reposted
  #just #our #story

  Read More

  We = Ideas?

  Who are we
  Just a pack of ideas
  Nothing but amalgamation of identities
  Identities derived from ideas

  Can ideas belong to us
  Aren't they just random sparks
  Randomness which isn't in our control
  Control which everyone seeks

  Present is nothing but sum of all past
  Random it is as random it was

  Ideas for equality and I am liberal
  Ideas for devotion and I am theist
  Ideas for ambivalence and I am intellectual
  Ideas for improvement and I am ambitious
  Ideas for writing and I am writer
  Ideas like this one and I am crazy
  Am I anything but ideas?

  Do we take these ideas seriously
  I don't know but have seen
  Ideas playing with people
  Hindus vs Muslims, Whites vs Blacks
  Male vs Female, Younger vs Older
  American vs Chinese, Sane vs Crazy

  Partially your past
  Partially your future
  Who else can I be but you
  ©mrrajain

 • luvkitten 18w

  My plea

  Don't let me down
  Shatter my world, making it hard to even find my trace
  Don't let me go
  Hold me tight or I'll be torn apart while facing the storm
  Don't leave me alone
  Darkness around me will kill me, once and for all
  Don't hurt me
  The wound won't be able to heal themselves anymore
  This is probably the last time I'm trying,
  If past repeats itself again,
  The world would loose the present me forever
  ©luvkitten

 • shreevarshini_srivatsan 18w

  To love everybody first hate yourself because no one can do everything of your favorite

  ©shreevarshini_srivatsan

 • swadha17 19w

  Be you

  No one need to know your side of the story
  Seek healing and one day you will find peace and satisfaction in not proving your point
  ©swadha17

 • stevenlgoosby 19w

  That cause is Dead

  Make today the last day
  You fight for a dead cause
  ©stevenlgoosby

 • feel_through_kaushal 19w

  Meme

  Itali wale ko p.m banna tha lekin kitli wala ban gya
  ©feel_through_kaushal

 • emotion_less 20w

  #Just started

  Read More

  Hello

  I do not know what i am to write but if you are a fan of words.Let the journey begin
  ©emotion_less

 • sheikh_huzaifa 21w

  Aapnai b kabhi kuch aaisa keh jatay hai na
  Ki sadmay mai khoyai hum iss tarah hotay hai ki
  Humai maloom hi nahi hota hum khush hai ya khushi ka natak kar rahay hai......
  ©sheikh_huzaifa

 • puranidiary 21w

  I somehow tried to include personification, syllables, linebreaks, metaphors, Alitteration, imagination, rhythm and repetition as my writing tools...✍️�� ...

  @writersnetwork ��❤thanku for giving your time and liking the post (14th)

  Wait what Editor's choice for this (4th) ��❤ ... Thank you!

  #Just a try not sure how it is....��

  @writersnetwork @mirakee @mirakeeworld
  #tools #wod #poetry #dailychallenges #writers #pod

  Read More

  Mosaic of broken soul and deadly ink as my writing tool
  My quill burns the memoir of lost love with tears as fuel
  Poignant pieces of poetry seeks personification of pain
  Sensing the silence of heart it scribbles chaos over again
  Counting the syllables of sadness often,labels me a freak
  My verses unleashes the rigorous temper in quiet line break
  Seldom i glitter the barren terra of hope with my metaphors
  And paint the withered walls of valour for hours
  With few attributes of my journey dipped in
  Alitteration
  I potray the sobbing smirk and past taints of imagination
  Over the years memorized the rhythm and worldly repetition
  sinking soul with numbness as tool scribbles all sensation..
  ©puranidiary

 • aashuu43 22w

  #just though

  Read More

  मिला के जहर शहर की हवा में
  वो चैन से साँस कब तलक लेगा ,

  लगेगी कभी उसे भी तलब किसी की ,
  वो अपने दिल को पत्थर बना कब
  तलक बेहला लेगा।

  ©aashuu43

 • _eshahaha 23w

  #just a sudden thought #it is what it is

  Read More

  Yes, I...

  I am bound
  Spellbound
  By witnessing the purity, the beauty of nature ,of our mother earth.

  I feel blessed
  Godblessed
  To be a part of this biosphere, to be alive.

  I want nothing
  Nothing more
  Just to enjoy ,feel ,laugh, breathe , and to experience the bounties of nature.

  For life is too short
  Shorter than I expected
  For time is limited
  Everything takes time
  For World runs at a speed of light
  And so are we
  For Death can't be predicted
  From wombs to catacombs , the journey is too short to explore the whole world.
  For we are bounded , restricted by our own thoughts.
  For there is always some despair, hopelessness, spite, gloom in our lives which try to hinder our paths.
  But alas there is always a morrow which brings hope , happiness , joy , which removes the pal and gives us a new spirit to move on and live fully.

  I am Amazed
  Amazed
  At how everything works on its own, if there is a disease there is a cure . It all promotes life .
  For life is an ongoing process, can't come to a standstill.

  I feel lucky
  Lucky
  To have people to share my thoughts my emotions with, to accompany me in my journey.

  Everyone have their own journey comprising of ups and downs , pain and sorrow , some are able to turn the white and green leaves open , some are not. Some have their future painted with fog, far far away from rivers , capes , and stars of words.

  The end is same we all have to leave one day but some embrace their deaths with good deeds and becomes immortal.
  It's our choice to be happy and live every moment of our life with a positive attitude , to be a source of immense motivation , to be cheerful .

  For always remember

  "There is an endless fountain of immortal drink
  Pouring unto us from heaven's brink."

  Just smile, smile and smile...
  ©_eshahaha