#enigma

256 posts
 • the_sovereign_poet 23w

  ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਵਾਸਤਾ ਏ ਤੂੰ,
  ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਤੂੰ
  ਜਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਚ ਹਲਚਲ ਜਿਹੀ ਮਚਾ ਤੀ,
  ਨੀ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਹਸੀਨ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਏ ਤੂੰ...
  ਤੇਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਨੀ ਜਹਾਨ ਭੁੱਲੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂ,
  ਹਵਾ ਚ ਨੇ ਪੈਰ, ਅਸਮਾਨ ਭੁੱਲੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂ...
  ਸੀ ਕਰਦਾ ਸਲਾਮ ਜੱਗ,ਕੰਵਰ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ
  ਕੀਮਤੀ ਜੋ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਂ...
  ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਚ,
  ਅਰਸ਼ਾਂ ਚ ਚਿੱਤ, ਅਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵੈਰਾਗ ਚ...
  ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਹੀ ਰੌਸ਼ਨਾ ਗਈ,
  ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਲ ਕਿਸੇ ਪਾ ਤਾ ਹੋਏ ਚਿਰਾਗ ਚ...
  ਕੀਲਣੇ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਇਲਮ ਬੀਬਾ ਸਿੱਖਿਆ,
  ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਤਰੀਫ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ।।
  ਕੰਵਰ ਗਿੱਲ ਬਾਲੀ
  ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
  ©the_sovereign_poet

 • alfafemale 27w

  Do not Fix

  Afraid to go to therapy
  Because What if they solve the puzzle and I lose my enigma
  ©alfafemale

 • ticklekink 31w

  Be less you and more normal..
  You are obsessed..
  You are a stalker..
  You need help..
  You are not interesting..
  You have trust issues..

  Said the hypocritical feeble liar disguised as a wolf, he who had his ego bruised, too immature to talk, the psychological projector in denial..

  ©tk

 • starkanonymous 31w

  Enigma

  I can see for miles in your eyes

  to a starlit canopy, stretching

  vastly, to make up my universe  when I see your fleeting smiles

  I accredit Calliope for fetching

  happy thoughts, waking my words  your olive skin appears so soft

  I can only imagine how it would

  feel, like velvety flower petals  your body, thin and without flaws

  is my holy enigma, understood

  as a mystery not yet meddled  with such innate beauty, you are

  like a goddess, divine in your own right

  to the point of almost binding me  from touching fate in futility, stars

  are the farthest, finest form of light

  voiceless, disjointed, blinding, free  6/18/21©starkanonymous
  @e.j.markt•writing|solutions
  (All Rights Reserved)

 • trippingonecstasy 40w

  I see love but I can't see passion
  I see faith but I can't see obsession
  Is this what evolution had made us ?
  We trust the ones who try to break us
  Don't distort the ones who try to build you
  Don't leave the ones who never left you
  I hear the voices of the sacred hearts nowadays
  It says "I love you, And will die for you !!!!
  ©trippingonecstasy

 • sarahrachelea 42w

  Her silence is the sound of enigma
  Covering him with veils of silk and sorrow

  ©sarahrachelea

 • ticklekink 44w

  She’s a passing shadow in the corner of your eye, you will only ever briefly see her, if lucky inhale her, and when u fall asleep her gentle lullaby will intoxicate you into sweet bliss..

  ©tk

 • srisaptoawaits22 51w

  Enigma...

  Skies of sunflowers,
  Realms of love,
  Infuse in glories,
  Melt within us,
  Your voice,
  Lures in my ears,
  Open in me the solitude,
  View deeper in me,
  Enchant me in your enigma!
  ©pagla..(with)

 • bclark2681 53w

  I'm A Mystery

  I'm a mystery to those surrounding
  Me for I hide within the dark shadows,
  Only allowing what I want known to
  Come forth from the darkness
  Towards the sight and sound of
  Humans, I keep myself an enigma
  ©bclark2681

 • maverickaish 54w

  Book in hand
  Staring in space
  A penny for the thoughts 
  Makes me haze
  Sometimes clairvoyant 
  Otherwise confused 
  A puzzled being 
  Is all I be 
  An open book some say 
  Extrovert to the eyes
  Reality is another story
  Mystery at heart 
  Why is so difficult 
  To decipher self 
  Scary at least 
  To explore the soul
  Enigma I am 
  Is my complete being 
  Nothing less 
  And nothing more to be

  ©maverickaish

 • outoftune_robert_anthony 54w

  Gypsy

  It is night and she dances
  'Round the treasures she's amassed

  With her spirit she romances
  All that she's loved
  Now and past

  And with the sun
  He concedes

  The Gypsy has the Raven...
  ©outoftune

 • centmartins 55w

  Time & space define men's notion of perspective
  But this;
  It always been just a feeling
  so easily we gave away
  cause easily we felt, easily we could give
  and all wasted as valueless as it worth in excess

  Now we don't have
  Now it has value
  When its theirs to give, its added in expense
  Its value measured in self-worth
  worth lost when easy to give
  cause now they judge you.

  "LOVE"
  O!!! Yes
  The very plague
  Devalued when in excess
  Priceless in desperation
  Man's enigma.

  ©centmartins

 • margaret_anita 56w

  Enigma

  Vibrant outside!
  Broken inside!
  The story of most women!!
  ©margaret_anita

 • srisaptoawaits22 60w

  Enigma...

  Shine like the raindrops,
  Rainbows luring in the horizons,
  Immerses deeper,
  Melting in our eyes,
  Years surpass,
  Light-years and us,
  Often we've walked,
  Vincent's dreams and our eyes,
  Enigma glows in our skies!
  ©pagla..(with)

 • mr_stellar 62w

  I was talking to her. Right in the middle of the night, I started to write this instantly. She is the Knight of love. She is the enigma. She is my ecstasy. I adore her. I desire for her. This is my dedication to her. ��

  #Love #Romance #Romantic #Relationship #Night #Midnight #NightStories #Story #Lust #Poem #Poems #Poetry #Fantasy #Couple #CoupleGoals #Freestyle #Song #Stylish #Fantasy #English #Classic #Literature #Writing #Writeup #Sense #Sensual #Woman #Lady #Girl #Feelings #Wanderlust #Enigma #Ecstasy

  Read More

  Night with a Wandergirl

  "Love", she says...
  Melody of a magnanimous kiss,
  just brushes my lips.
  "Wind", she says...
  Hot and cold,
  blow and breeze,
  hits and soothes me;
  all at the same time.
  "Fire", I say.
  She engulfs my senses;
  with an aphrodisiacal desire.
  "Light", she says.
  There is a blistering beam,
  akin to a cosmic firework,
  fills our sky;
  till both of us, gleam with bliss.
  Then it goes away,
  to another milky way.
  "Night", I say...
  She calls all the unknown infinities;
  To arrive and parade themselves,
  infront of me.
  "Pick me,
  I'm one among them.
  I can be anything I say.
  I can be anything you ask.
  I can even be an atom.
  I can even be you.
  But I can't be the night.
  So you must choose me among them.
  Pick me!", she says.
  I pick the most robust looking one;
  among those infinite infinities.
  She becomes that...
  She becomes and I beckon...
  She becomes the becoming!
  She becomes the being.
  She becomes the soul of night.
  Instead of making love,
  We are spending the whole realm's time,
  Into making and taking each other.

  © Stellar Ram

 • logophile_gls 68w

  An Enigma

  We are all just a bunch of hypocrites,
  That are too ashamed to
  Flaunt the scars of our own.
  We let people inside our soul;
  Only to crush them in the end.
  We are so full of greed,
  That we forget to be kind.
  We are unable to forgive ourselves or,
  Those that did us wrong.
  Yet we yearn for redemption
  For our endless sins.

  ©logophile_gls

 • quote_by_sakshi 68w

  Sometimes...

  Sometime, the dark can guide a better way than lights.


  ©quote_by_sakshi

 • srisaptoawaits22 68w

  Enigma...

  She's the calmest breeze,
  Running in my veins,
  In my heart,
  Mingling with my beats,
  Yearning for her hairs,
  Lilting in her eyes,
  Opening her enigmatic breathes,
  Veiling them with mine,
  Enclose me in your arms!
  ©pagla..(with)

 • ambivertquki 70w

  Ceaseless Ache

  Believing others
  it is not so easy
  either you try or not
  but at least
  you give a try
  to move on
  and forget the rest
  what could be the worth?
  what could be the worst?
  if your past is resembling
  within a person you see daily
  and you see the approach
  where it is inclining?
  harder to observe
  or still it's visible
  staying quiet
  giving them chances
  to rip your heart apart
  for once again
  your patience!
  does it stay longer?
  even you opened the scars
  and they are still
  playing with them
  Are you acting
  stronger?
  or
  humble?
  you try to realize them
  they get angry of you
  you try to ignite the spark
  they try to downgrade your soul
  they think, they are doing favor
  as critical analysis brightens
  but who see behind it
  it could change the shape
  into the drastic trauma
  and could able to suck
  the energy whole
  where you are staying?
  what are you looking for?
  humans???
  I hope,
  You'll find the best
  they are rare, I know
  you know it well,
  they are rare

  ©ambivertquki

 • acharyavp32 72w

  Maya (Delusion)

  Many a times we ask.....are we living a falsehood in life...a Maya? A delusion? If all are delusion, why to live it after all? Well, Maya is essential for the world to run. If I do not have the Maya of a mother, why should I strive hard for my kids? If a man doesn't get deluded hard would he work so hard to earn a living? Well, Maya is essential till you are awakened from your reverie to achieve your ultimate goal. It may so happen that you'll pass this life too without understanding its real meaning. When the cry comes, you are blessed with a Guru, preceptor who hand-holds to your ultimate goal.
  This poem depicts an interim state where though we understand about Maya, again we sink into its clutches and behave like ordinary beings. There a call to the Guru comes from the core of heart to clear off the vision or at least guide...because I know am dreaming, yet this is a state like dreaming within a dream from where someone should shake me off...whom else do I call at this juncture??

  MAYA (Poem)
  *******
  Prof (Dr) Viyatprajna Acharya.
  ######################
  Wake me up, shake me up;
  O my master!
  Wake me up!
  Your child cries inconsolably, uncontrollably;
  Past has been the nightmare,
  Yet laments at half-awake state,
  Bathed in deep mirth,
  Battling with the pain,
  Chosen the false over truth
  Ignorant child of yours.......
  Wake me up, shake me up.

  O my master wake me up!
  Child been lucky,
  To see-- specks of light,
  Seen some pleasant dreams ,
  But............
  Shooing them as false
  Taking them as imagination of poor lil' mind,
  Immersed in the dark!
  O Guru, O master!
  Take the languor away,
  Take away the nightmare,
  Or lull me to that blissful sleep,
  Where I live my eternal dream.....
  ©acharyavp32