#confidence

2476 posts
 • priman 2d

  दुविधा

  अजीब सी दुविधा में आज फसा हूं
  लोग कहते है शायर पर अभी कहा लिखा हूं
  मजीलो के पीछे तो भगा रहा,
  मजील मिली तो ख़ामोशी में क्यों खड़ा हूं।।

  पैरो के छाले अब नही दुखते
  गैरो की बाते अब नही चुभती
  तानो की आदत इसकदर हुई
  की इन तानो की बीच मैं और खिला हूं।।
  ©priman

 • shabd_sangrah 1w

  मेरा सबसे पहला प्रेम मैं स्वयं हूं
  जहां सुविधा है मैं वहीं जाऊंगा
  मेरी ज़िन्दगी मेरे ईश का तोहफा है
  आत्मरक्षा मेरा प्रथम फर्ज़ है

  ©shabd_sangrah

 • priman 1w

  वक्त!

  हालात के नतीजों पर आंख लगी है,
  दिन रात के नतीजों पर जज़्बात लगी है,
  पैसे के लिए आज इस कद्र है परेशान,
  एक वक्त के नतीजों पर पूरी जान लगी है।

  सोच रहे हर वक्त की कैसे बढ़ा जाए,
  जूझ रहे है इस कद्र की कैसे लड़ा जाए,
  अनजाने तो दूर है कबसे पर आज अपनो का सवाल है,
  की कैसे करा जाए।

  धूल बन गई वो मिट्टी जिसपर रक्त बहाया था,
  ऐसे वक्त में गिरा था की सबका शीश जुकाया था,
  पर आज खड़ा हूं वक्त के साथ,
  देखा मां लड़ा तेरा बेटा वक्त के साथ।

  कर्मो की चाह से आज दौड़ रहा मैं,
  नर्म लम्हों से दूर अब रह रहा मैं,
  कहने को बनाएं मैने कितने दोस्त,
  पर सच के सिर्फ खुद का दोस्त बन रहा मैं।

  आंधी उड़ा रखी उन सपनों की,
  जिसको सोच कर कल डर रहा था मैं,
  आज वक्त है मेरी घोड़ों की तरह,
  जिसपर बैठ कर आज राज कर रहा मैं।
  ©priman

 • paarvathi 2w

  Me

  After losing everything then, I realised I'm having myself!
  ©paarvathi

 • vy_thoughts 4w

  मेरा ख्वाब बड़ा है,
  मेरा स्वभाव बड़ा है,

  दिखता नही
  पर अंदर घाव बड़ा है,

  मैं तो टेक चुका होता शायद
  घुटने वक्त के आगे अभी तक

  पर
  साला मेरा दिल जिद्दी बड़ा है,

  क्या पता? इस बार जीत जाए बोल कर
  एक बार और वक्त से लड़ने की जिद्द पर अड़ा है...!
  By-VY "RaMa"
  #This time I should fight more.
  my heart says so


  ©vy_thoughts

 • alekya_gsnvl 6w

  I see myself
  Standing in poise
  Basking in the glory
  Rooting to always succeed

  I see myself
  Trying something new
  Throwing my fears away
  Making every moment count

  I see myself
  Sharing my story
  Holding onto my theories
  Figuring out my messy parts

  Above all
  I see myself
  Working hard
  Lifting the burden off my parents
  Giggling to myself that I made it this far
  ©alekya_gsnvl

 • sounakpatra 6w

  RED

  So beautiful and so bright!

  So deep, yet so light!

  So hard, yet so soft!

  Red is not just a color, it's an emotion.

  It's the color of love, it's the color of danger!

  It's the color of confidence!

  It's the color of flames, showing strength and power!

  It's the color that bleeds when we are hurt!

  It's the color of the roses, the most beautiful flower!

  It's the color that changes the personality of a person once worn..

  It's the color of the wild flowers, and of the cherries..

  It's the color of the face filled with anger and the courage to win!

  It's the color of the lava, flowing down the volcanoes, turning everything into ashes that it touches!

  It's the color of the lips, the gun shooting words! It can make or break just anything..

  It's the color of the dress of the girl, who'll someday be the queen of her world! Going against all odds..

  It's the color of the eyes of the beast, so dangerous, yet so magnificent!

  It’s the color of the heart, where we keep all our secrets and wishes, forbidden and unheard!

  It's the color of life, a color which everyone loves..

  So simple yet having a million hidden feelings!

  It's the color that can change the world.

  ♥️♥️♥️

  ©sounakpatra

 • mr_stellar 7w

  Lɪɢʜᴛ ᴄᴀɴ ʙᴇ sᴇᴇɴ, ᴇᴠᴇɴ ᴀᴛ ᴀ ʟᴏɴɢ ᴅɪsᴛᴀɴᴄᴇ, ɪɴ ᴛʜᴇ ᴍɪᴅsᴛ ᴏғ ᴅᴇᴇᴘ ᴅᴀʀᴋɴᴇss. Bᴜᴛ ᴜɴᴅᴇʀsᴛᴀɴᴅɪɴɢ ᴡʜᴇᴛʜᴇʀ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ sᴇᴇɪɴɢ ᴀɴᴅ sᴇᴇᴋɪɴɢ ʀᴇᴀʟ ʟɪɢʜᴛ, ɪs ᴛʜᴇ ʀᴇᴀʟ ᴋɴᴏᴡʟᴇᴅɢᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜᴀᴛ ᴀᴡᴀʀᴇɴᴇss ᴍᴀᴋᴇs ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ʀᴇǫᴜɪʀᴇᴅ ᴅɪғғᴇʀᴇɴᴄᴇ.

  #Philosophy #Light #Truth #Darkness #Awareness #Good #Evil #Life #Lifestyle #Right #Wrong #Neon #Modern #Contemporary #Light #Hope #Fantasy #Future #Motivational #Inspirational #Confidence #SelfHelp #Belief #English #Classic #Literature #POD #TOD #WOD

  Read More

  Reign of Light

  Dᴀʀᴋɴᴇss ᴅʀᴏᴏʟs ᴏɴ ᴍɪɴᴅs.
  Rᴏᴜᴛɪɴᴇs ᴄᴀɴ ʀᴜʟᴇ ᴏᴠᴇʀ ᴛʜᴇ ᴄᴏʟᴏʀʟᴇss ᴋɪɴᴅs.

  Dᴀʀᴇɴᴇss ɪs ᴀ ᴍᴀɴᴅᴀᴛᴇ, ᴛᴏ sᴇᴇ ʙᴇʏᴏɴᴅ ᴛʜᴇ ᴠᴇɪʟ ᴏғ ʟɪᴇs.
  Tʜᴀᴛ's ᴡʜᴇʀᴇ ᴀ sᴛᴀɪʀᴄᴀsᴇ ᴛᴏ ᴀ ᴘʟᴀɴᴇᴛᴀʀʏ ʜᴇᴀᴠᴇɴ, sᴇᴄʀᴇᴛʟʏ ʟɪᴇs.

  Wɪʟᴅᴇʀɴᴇss ɪs ᴡʜᴇʀᴇ ᴇᴠᴇʀʏ ᴅᴜᴍᴍʏ ᴡᴀɴᴛs ᴛᴏ ɢᴏ.
  Iɴᴡᴀʀᴅɴᴇss ɪs ᴡʜᴀᴛ ᴀʟʟ ᴏғ ᴜs ʟᴀᴄᴋ ᴛᴏ sʜᴏᴡ!

  Pʏᴛʜᴏɴᴇss ᴡᴏᴍᴀɴ ᴀsᴋᴇᴅ ᴍᴇ ᴛᴏ ᴛᴏᴜᴄʜ ᴛʜᴇ ᴄʀʏsᴛᴀʟ ʙᴀʟʟ.
  Rɪᴛᴢʏ ᴍɪʀᴀɢᴇ ᴏғ ᴍᴏᴅᴇʀɴ ʟɪғᴇ ᴠᴀɴɪsʜᴇᴅ ᴀᴡᴀʏ, Tʀɪɢɢᴇʀɪɴɢ ᴍᴇ ᴀɴ ᴇʟᴏɴɢᴀᴛᴇᴅ ᴍᴇɴᴛᴀʟ ᴄᴀʟʟ.

  Tʜᴇ Nᴇᴏɴɴᴇss ɪs ʙʟᴏᴏᴍɪɴɢ ᴛᴏ ᴀᴘᴘᴇᴀʀ ᴡɪᴛʜ ᴀʟʟ ɪᴛs ᴍɪɢʜᴛ.
  Mʏ sᴇɴsᴇs ᴀʀᴇ ʙᴏᴏᴍɪɴɢ ᴛᴏ ᴅʀɪɴᴋ ɪᴛ ᴡɪᴛʜ ᴀɴ ᴜɴᴇɴᴅɪɴɢ ᴛʜɪʀsᴛ ᴀᴛ ғɪʀsᴛ sɪɢʜᴛ.

  Tʀᴜᴇɴᴇss ɪs ᴋᴇᴘᴛ ᴀᴛ ʙᴀʏ, ғᴀᴋᴇɴᴇss ᴍᴀsᴋᴇᴅ ᴀs ʀᴇᴀʟɪᴛʏ, ᴀʟᴡᴀʏs ʜᴀs ɪᴛs sᴀʏ.
  Nᴏᴛ ᴀʟʟ ᴛʜᴏsᴇ sʜɪɴʏ & ɢʟɪᴛᴛᴇʀɪɴɢ ʟɪɢʜᴛs ᴀʀᴇ sʏᴍʙᴏʟs ᴏғ ᴍᴀᴋɪɴɢ ʜᴀʏ.

  Gᴏᴏᴅɴᴇss ɪs ᴏᴍɴɪᴘʀᴇsᴇɴᴛ, ᴇᴠᴇɴ ɪɴsɪᴅᴇ ᴛʜᴇ ᴅᴀʀᴋᴇsᴛ ᴏғ ɢʀᴇʏs.
  Pᴇʀᴛɴᴇss ᴄᴀɴ ʙᴇ ᴘᴇʀᴄᴇɪᴠᴇᴅ ɪɴ ᴇᴠᴇʀʏ ᴏᴜɴᴄᴇ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴊᴜɪᴄᴇ ᴏғ ʟɪғᴇ, ɪғ I ᴅᴏɴ'ᴛ ʙᴇᴄᴏᴍᴇ ᴏɴᴇ ᴏғ ᴅᴇᴄᴇᴘᴛɪᴏɴ's ᴘʀᴇʏs.

  Tʜᴇ ᴘɪɴᴋɴᴇss ᴏғ ᴛʜᴇ Tʀɪᴀɴɢʟᴇ ɪs ᴛʜᴇʀᴇ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ᴛᴀᴋɪɴɢ.
  Rᴇɪɢɴ ᴏғ Lɪɢʜᴛ ᴀɴᴅ ᴍʏ sᴛᴀʀʀɪɴɢ ʀᴏʟᴇ ɪɴ ɪᴛ; ʙᴏᴛʜ ᴀʀᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴍᴀᴋɪɴɢ.

  © Sᴛᴇʟʟᴀʀ Rᴀᴍ 2021

 • alekya_gsnvl 7w

  It's been a long day
  The setting dawn stood by
  To tell me a story
  A story that I am not willing to listen
  A story that will be most difficult to practice
  The sky glittered in many a colour
  But so did some livin beings with their disgusting demeanours
  The busy roads talked to me in their ways
  To make sense that no matter what goes on
  Life must move on
  The faint moonlight gave me the signal
  To consider today as a big milestone
  And to manifest myself into a beautiful regrown
  ©alekya_gsnvl

 • purplerose 8w

  Beyonce said "If you like it then you should have put a ring on it "
  So I put it on myself.
  ©purplerose

 • rocksufi_004 8w

  Waqt Badalta Hai

  .......................................................


  Hawao Ke Rukh Se Mudkar Udd Jaaye

  Vo Rakh Nahi Hai Hum..

  Waqt Waqt Ki Baat Hai Sahab..

  Jab Hamara Rukh Badlega... To Hawaayein Bhi Hum Se Puch Kar Raasta Badlegi...


  ©rocksufi_004

 • badnugget55 9w

  Suck up

  Come on now! Did you really think sucking up would make them like you? When the conversations are forced, the effort is always one sided and they sport a look of pain whenever you're around? I think I liked it better when there was more to life than being accepted by the "popular kids."
  ©badnugget55

 • shivam_maheshwari 10w

  Confidence

  Confidence is silent
  Insecurities are loud
  ©shivam_maheshwari

 • eclipsed_in_thoughts 10w

  Isn't it so sad
  that we have to buy
  our confidence
  In the form of
  powders,
  pigments,
  and creams?

  ©eclipsed_in_thoughts

 • jingalala_huuu_style 10w

  Vada ka Arz

  Agar nibhaney ka hosla nahi
  To karne ki himmat bewajood hai
  Hoon to do lafzo ka shbd
  Byaan ker saku tumhara vajood mai
  Maamuli sa na samjo mujhe
  Mujhe halka samaj ney ki lat
  Kam nahi kisi aafim sey

  dheeme raftaar sey tabah ho sakta hai khud par vishwaas tumhara
  Sahi se nibhana mujhe
  Jo vishr^mb paogey
  khud hi ahemiyat pehchaan jaogey

  Choti choti sediyo se aadat paogey
  Mujhe tod kar kuch na kar paogey
  Aaj mujhe todogey
  Kal khud ko tuta paaogey

  Mujhe halka samaj ne ki
  Galti mat karlena
  karney se pehle
  soch zaroor lena
  Kyuki
  Soch kar karne me hi imandari hai
  Poora karne me khuddari


  __someone___

 • dhar_mayank 10w

  Loss to Gain

  From loosing

  The right to be wrong

  She gained

  Confidence to be right
  ©dhar_mayankk

 • sidharth_jeevakumar 11w

  Confidence

  ..
  I might not be confident in myself,
  I might not be confident in my skills,
  I might not be confident on my deadlines,
  But on my love am always confident.

  ©sidharth_jeevakumar

 • star_angel 11w

  Agree?

  Think again and again before taking any decision and be sure for it then it is small or big doesn't matter... you will never be sad by doing this thing..!!
  ©star_angel

 • mirakat2pt0 12w

  Ego Death

  I am okay
  Even if I am not perfect
  In life, I will be
  In death.

  The death of my ego
  The death of my past
  The death of all things
  Blocking my future

  There’s this new task
  One I cannot let go
  My son has given me purpose
  Beyond what I control

  For Him I live and love and breathe
  Forgive and don’t forget
  Learn to rest and never let go
  Hold on tight to what I think
  I know

  This love is real, worth dying for.


  Katherine Miller 2021
  ©mirakat2pt0

 • the_broken_pen_ 12w

  ਤੁਸੀਂ

  ਤੁਸੀਂ ਏਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ,
  ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੋ,
  ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਕੇ,
  ਅਪਣੇ ਕਰੀਬਇਯਾਂ ਨੂੰ,
  ਸਤਾਯਾ ਨਾ ਕਰੋ!!

  ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
  ਇਨਸਾਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ,
  ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ,
  ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ!!

  ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ,
  ਏਹ ਬੱਸ ਇਕ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ,
  ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ,
  ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਆਪੇ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰੂ!!

  ©the_broken_pen_