#babygirl

168 posts
 • sarcasticnaari 6w

  वंशिका-मेरी बेटी

  वंशिका नाम रखा है मैंने अपनी बेटी का...
  यही तो रोशन करेगी हमारे वंश को.....
  ©sarcasticnaari

 • clownmaker 13w

  காலை விடிந்து போகும் நிலவை
  கையில் பிடிக்க ஏங்கினேன்...��
  Until the last petal falls ��
  #earthangel #babygirl #starqueen ☄️

  Read More

  Wistful ⏳

  மனம் இல்லா மலராக
  ஒளி இல்லா நிலவாக
  கரை இல்லா கடலாக
  அவள் இன்றி தவிக்கிறேன் நான்..
  அவள் - தேவதை

  clownmaker

 • sonalnaik30 17w

  Love for little one

  Someone said it right, a mother starts loving her baby even before the child is born and I know for a fact that, such kind of love exists for real but then what right does patriarchy have to not accept or love a girl child?
  ©sonalnaik30

 • mamarazor 24w

  True love

  Never knew i could know true love x2 till i gave birth to my daughter and she is my beloved twin
  ©mamarazor

 • light_ofthe_heart 27w

  Gift Of A Daughter

  What feels better than this?
  I don't think there might be any
  No words can give meaning to what I feel
  Neither a mind that would understand how I feel
  Even my heart won't do justice to my emotions
  My eyes can't portray what exactly I concealed
  My lips might just play the tune it comes in contact with
  This genuine smile is all I have to hold


  My body tired from the reeks of labour
  Legs feeling numb from what seemed like paralysis
  Abdomen pseudo suffocated from a dreamlike reality
  Chest still beating at the thought of what I went through
  The pain still fresh in my memory
  Of what it felt like to know pain in two forms at a time
  This pain right now is full of happiness
  From the sight of my miniature self
  Happiness in my pain I am glad I endured
  This i tell you is what real joy is
  The gift of been blessed with a daughter
  ©light_ofthe_heart

 • thefangirl 30w

  കുഞ്ഞി....

  എനിക്ക് നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കുഞ്ഞി. ഒരുപാട് ഒരുപാട്.പഠിക്കുന്ന,മിടുക്കനെന്നും, ബുദ്ധിമാനെന്നും മുദ്രകുത്തുന്ന അവനെക്കാൾ നിന്നെയാണ് ഏറെ ഇഷ്ടം. പക്ഷേ കുറുമ്പെടുക്കുമ്പോൾ, ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, ഒരു നൂറു വട്ടം ആവർത്തിച്ചു പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ..... എവിടെയൊക്കെയോ എനിക്കെന്റെ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈർക്കിലിയും ചൂരലും എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. എന്നിട്ടും ചുറ്റുമുള്ളവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്ഷമയുണ്ടെന്നാണ്. നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നാണ്. പക്ഷേ എപ്പോഴൊക്കെയോ എനിക്ക് നിന്നിൽ എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയാതെ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തി ശ്രദ്ധിക്കാനോ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാനോ ആവാതെ ഞാൻ പഠിച്ച മൂന്ന് കൊല്ലങ്ങളുടെ, ഓർമ്മ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ.എന്റെ അമ്മയുടേത് പോലെ നിന്റെ അമ്മയുടെ സങ്കടങ്ങൾ. ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ കൈവിടില്ല. കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നും. നീ പഠിച്ചു കേറുന്നത് വരെ ഞാൻ കൂട്ടായിരിക്കും. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ,പരിഹരിക്കാൻ,പിടിച്ചു കയറ്റാൻ ചേച്ചി കാണും എന്നും കൂടെ. ഇടക്കിടെ എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഈർക്കിലിയും ചൂരലും നോവിക്കാതെ നോക്കാം ഞാൻ.... എങ്ങാനും നൊന്താൽ ക്ഷമിക്കണേ ഈ ചേച്ചിയോട്.
  ©thefangirl

 • pari_phrasis 32w

  Little does she know

  "A baby girl is born,
  Congratulations", said the sister.
  Nose, just like her father,
  eyes, very similar to her mother.
  Little does she know that
  a dark world awaits her.
  Full of stereotypes and patriarchy.

  She's born as a gift beyond measure,
  a wonder to hold and
  a lifetime to treasure.
  Little does she know that
  an unknown battle awaits her.
  Where the society will try
  to characterize her the way they want.
  To mold her as they grant.

  "But, don't you worry my little angel",
  said her mother.
  "You'll grow up to be a woman brave enough,
  using your wisdom you'll
  slash the orthodoxical bluff.
  A numerous struggle you'll come across
  but, little do you know that
  you'll conquer them all".

  ©paripoesy

 • citrine_goddess 33w

  Come here let me taste it
  I've been waiting all day for this
  On my knees waiting for you
  Dying for you to come home
  I can hear the keys he's coming in
  Got me panting by the front door
  In he walks i look up to him
  He puts my collar on
  Calling me Daddy's good whore


  ©citrine_goddess

 • taytay_nicole424 34w

  This poem is about the moment I had my precious little girl last year on September 7th♥️Finding out I was pregnant started to change my life, but it didn't truly change for the better until the day that I finally got to meet her��Being a mom is truly the best accomplishment of my life��

  #poemofamomma #blessed #momma #love #baby #babygirl #godisgood #heavensgifts #saved #light #love #poem #poet #poetry #writer

  Read More

  Poem of a Momma

  Cries ring out
  A joyful, harmonious chime
  For the news that a baby
  Is soon to arrive
  This little blessing bundled in pink and blue butterflies
  Sent from heaven above to save me from the darkness that was my mind
  Everything changes
  When a baby comes into your life
  Your whole outlook begins to change like someone just turned on the lights
  God saved me from the evil clutches of the devil
  The moment he sent me you my precious sunlight
  ©taytay_nicole424

 • amyjoylouise96x 38w

  We are all excited to meet you little princess

  Hi there little beauty, we hope you are staying warm
  Because soon we get to meet you & you'll see the night and the dawn.
  Ever since we heard the news that you were arriving,
  We were all so excited our hearts were thriving.
  You are already so loved by us all,
  We will always pick you up if ever you fall.
  You have a big family just thought we should let you know,
  & each and every one of us cant wait to watch you learn & play & grow.
  Your Mummy & Daddy have been waiting for you for so long,
  Soon you will be out of the womb & into their arms where you belong.
  We cant wait to meet you, to admire your precious little face,
  You are all of the beautiful stars in the sky that we see from space.
  The time is flying by which means we shall see you very soon,
  For now tiny princess, stay cosy in your little cocoon

  We love you so much
  Welcome to the family beautiful baby girl♡

  ©amyjoylouise96x

 • karenallen284 39w

  Perhaps the numbness of my icy heart will subside if people knew about you. Perhaps not.

  But there you are amidst the moon and the stars in a place where you are loved so much more than I ever possibly could.

  My heart is just not big enough.

  ©karenallen284

 • kalp_cloud 40w

  Being parents was the best gift we ever recieved together. It's long time I worte this but sharing here today.
  The day I was pregnant, we always wished for a baby girl, and our dreams came true. Here sharing our feelings for the same.

  #beingparents#babygirl#bestgiftever
  @mirakee @writersnetwork

  Read More

  Being Parents!

  Blessed with a baby girl,
  We soared high up in the air
  Her presence in our world
  Enlightened us and cheered
  Her twinkling eyes
  Gave us so many dreams
  And her first cry
  Touched our hearts so deep
  Her soft little hands
  When we took into ours
  We realised it was
  A bond forever
  We kissed her
  For making our world so sweet
  And thank god for giving
  Such a precious gift
  She smiled back
  As if she knew us since
  We hugged her tightly
  As nothing else means
  Day by day and month by month
  We enjoyed the ways
  We were bringing her up
  Nothing we want
  But just this much
  She always get
  What she deserves
  She is our world,
  She is our life
  Just want to say that
  We Love Her So Much....


  ©kalp_cloud

 • citrine_goddess 43w

  Bend me over
  Give it to me hard
  You know I can take it
  I'll scream and cry
  Please don't stop
  Trust me im not fakeing it
  Choke me harder
  Pull my long hair
  Im not going to quit it
  Grab my body
  Spit on my face
  Only for you I'll submit it


  ©citrine_goddess

 • citrine_goddess 44w

  Sub Zero

  Daddy's warm hands touch my skin
  Tingles down my spine a rush right through my body
  Daddy's voice
  Stern clear and straight to the point
  Following instructions being the good girl that Daddy wants me to be
  One step out of line brings punishment
  Am I scared or excited?
  I don't know, maybe a bit of both
  I wait patently no rush
  Moments like this make for tomorrow's daydreams at work
  Replays in my head from last night's session
  Staring into the distance
  big smile
  I wonder how Daddy's going to play with my emotions again


  ©citrine_goddess

 • citrine_goddess 51w

  Sessions with Daddy

  Daddy fucks me like a whore
  As soon as he gets through the front door
  On the table on the chair
  There was a moment he also pulled my hair
  Yes Daddy is always the reply
  He's always asking me questions that make me cry
  Pushing the boundaries and Pushing my hard limits
  He's about to make me cum in a minute
  He's always telling me what a good girl I am
  Babygirl always makes his eyes roll back and scream God damn


  ©citrine_goddess

 • citrine_goddess 52w

  Daddy's little slut

  She waits for her Daddy
  step by step she waits for him to dismantle her
  how far will Daddy push her this time?
  will today be the day she breaks?
  babygirl never taps out she's never tapped out so why would she now?
  be a brave girl
  you can do this
  you've been waiting for this all day
  waiting to get a taste of Daddy
  just wanting Daddy to put her collar on
  almost feeling like it's her safety belt
  safe was all she ever felt when with him
  ©citrine_goddess

 • citrine_goddess 52w

  On her knees

  Bare and on her knees she waits patiently
  Waiting patiently staring at the red wall
  She feels his presence standing behind her
  He ties her hair neatly into a low ponytail
  She's borderline panting
  He takes a step back admiring her beauty
  Admiring every curve, scar and fold on her body


  ©citrine_goddess

 • goddessbittersweet 53w

  For My Aya

  Aya, aya, aya that my babygirl
  She don't belong to me, only the world..
  Everytime she comes around, my eyes be making a swirls.
  My heart be beating to her every curve
  Damnit why haven't she gotten what she truly deserve

  I love you aya, don't be making me fight for ya.
  Girl can you see how precious you are
  Not only to me. Not only to them men.
  You the number 1 always again and again.
  Tell me what I gotta do to be better then all these stupid men.

  Again I can't stop, making me want to be at the top.
  Babygirl, I want to give you everything that you ever had even thought
  The thing that seem impossible
  The imagination you so call, falsity that constantly repeat fuck them all.
  No more illusion, let make this final conclusion
  Because I must confess
  I was a big mess
  Till you surprised me, that you are as real as me.
  A little lies won't even make me dissatisfied.
  All I can see is you make it up to me all the time
  Even if I am grumpy, I will still adore you continuously
  It only been 4 days, but gosh damn it feel like years already
  Maybe I am crazy, maybe I am just blindsided
  Maybe it because I love you already.
  Shoot me in the heart, possibly cupid always had made his dart.
  XOXOXO love you till the day we are deadly apart.
  Kiss me, each time with passion
  Hold me each time as if I may fly away.
  Ground me as I need you for motivation
  So we can finally make the biggest creation.
  I miss you, my dear, know that I will always be here.
  ©goddessbittersweet

 • citrine_goddess 53w

  The look

  Fresh out of the shower I walk in the bedroom my phone beeps its a work email, I quickly read it and reply.
  He walks in he's taking a phonecall he's talking serious to this person I love when he uses this voice, I look up at him he's been watching everything I've been doing my every movement, facial expression and blink... all absorbed in inhaling my natural beauty which is his favorite version of me.

  I look at him dead in the eyes i quickly look away, I look at him again and he still holds his gaze straight at me he doesn't even blink.
  I quickly press send on my email as I do this he says to the other person on the phone... something's come up I'll call you back when I'm done.
  He puts down his phone walks straight to the bedroom door he closes it and I knew from that moment that he was going to show me how to not interrupt his important phone calls by being only in a towel.


  ©citrine_goddess

 • shayarsaab 65w

  Teri Hi Tarah..!!

  Kisi Aur Safar Mein Yoon
  Sar-E-Raah Mil Gayi Thi
  Tujhe Kya Bataon Aye Zindagi
  Woh Teri Hi Tarah Koi Thi
  ©shayarsaab